Jeste? tutaj:

Raport z rynku CO2 – listopad 2019

Drukuj

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Państwu kolejny numer ?Raportu z rynku CO2 – listopad 2019”, w którym prezentowane s? informacje dotycz?ce uwarunkowań rynkowych maj?cych wp?yw na system EU ETS. W bie??cym wydaniu znajd? Państwo m.in. informacje na temat kszta?towania si? cen jednostek EUA/EUAA/CER w listopadzie oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotycz?ce jednostek EUA i CER. Ponadto, w numerze zamieszczono informacje nt.: nowych analiz CAKE dot. wyzwań redukcyjnych w sektorach energii i transportu w Polsce i UE w perspektywie do 2050 r., konferencji z dnia 22 listopada dot. transformacji gospodarczej w kontek?cie realizacji celu neutralno?ci klimatycznej do 2050 r., nowego raportu EEA nt. post?pów realizacji unijnych celów energetyczno-klimatycznych, polityki klimatycznej Etiopii, kalendarium najwa?niejszych wydarzeń zwi?zanych z funkcjonowaniem systemu EU ETS w grudniu, a tak?e pozosta?e informacje zwi?zane z polityk? klimatyczn? i innymi systemami ETS (w tym równie? informacje o najnowszych cenach uprawnień do emisji w pozosta?ych systemach handlu na ?wiecie).

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 金昌市| 崇义县| 那曲县| 县级市| 丹东市| 莆田市| 仁布县| 新巴尔虎右旗| 革吉县| 夏河县| 隆化县| 青浦区| 东乡县| 泰安市| 利川市| 阳新县| 淮阳县| 齐河县| 灯塔市| 榆社县| 承德市| 河池市| 宿松县| 黄骅市| 渑池县| 鄂托克旗| 青河县| 渑池县| 安宁市| 榆树市| 云龙县| 永吉县| 苍山县| 兴山县| 合水县| 鄂托克前旗| 义乌市| 永春县| 常州市| 吴忠市| 宜阳县|