Jeste? tutaj:

Mechanizm czystego rozwoju (CDM)

Drukuj

Mechanizm czystego rozwoju (Clean Development Mechanism – CDM) - zgodnie z art. 12 Protoko?u z Kioto, oznacza dzia?anie inwestycyjne realizowane przez państwo wymienione w Za??czniku I do Kon-wencji Klimatycznej na terytorium innego państwa niewymienionego w tym za??czniku, które ma na celu redukcj?, unikni?cie lub poch?anianie gazów cieplarnianych. W rezultacie realizacji okre?lonego projektu uzyskuje si? tzw. jednostki po?wiadczonej redukcji (Certified Emission Reduction – CER), przez które rozumie si? jednostk? zredukowanej lub unikni?tej emisji gazów cieplarnianych. Uzyskane w ten sposób jednostki mog? zosta? wykorzystane przez strony wymienione w Za??czniku I do Konwencji Klimatycznej w celu wywi?zania si? z cz??ci swoich zobowi?zań. Wi?cej informacji nt. mechanizmu czystego rozwoju mo?na znale?? na stronie UNFCCC.

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 铁岭县| 景德镇市| 仪征市| 六安市| 峨山| 繁峙县| 广宗县| 华蓥市| 镇赉县| 武功县| 登封市| 丰原市| 司法| 商都县| 淮南市| 洛阳市| 绥滨县| 无锡市| 中西区| 观塘区| 新兴县| 阳谷县| 枣庄市| 龙江县| 南宁市| 北票市| 衡山县| 普兰店市| 靖江市| 保靖县| 滦平县| 新平| 海城市| 仁寿县| 故城县| 镇赉县| 平度市| 新昌县| 吉安县| 鄂托克前旗| 朝阳县|