Jeste? tutaj:

Informacja ogólna

Drukuj

Krajowe inwentaryzacje emisji do powietrza to w rozumieniu mi?dzynarodowym zestaw danych informuj?cych o rocznej emisji poszczególnych substancji w kraju. W przypadku CO2, inwentaryzacja, oprócz emisji, uwzgl?dnia tak?e poch?anianie w?gla przez biomas? le?n?. Zespó? Inwentaryzacji Emisji w KOBiZE zajmuje si? obliczaniem i raportowaniem emisji na potrzeby konwencji mi?dzynarodowych, zobowi?zań europejskich oraz na potrzeby krajowe.

Proces opracowywania inwentaryzacji emisji i jej raportowania jest ?ci?le okre?lony przez porozumienia mi?dzynarodowe. Jedn? z istotniejszych cech metodyki tworzenia inwentaryzacji jest zasada przeliczania danych dla ca?ego szeregu czasowego w przypadku uzyskania nowych informacji lub zastosowania nowej metodyki. Oznacza to, ?e inwentaryzacje emisji podlegaj? procesowi systematycznej aktualizacji.

Gazy cieplarniane

CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 – coroczne raportowanie zwi?zane ze zobowi?zaniami Polski wynikaj?cymi z Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz z potrzebami statystyki krajowej i wymaganiami Unii Europejskiej.

wi?cej

Zanieczyszczenia powietrza

SO2, NOX, CO, NH3, NMLZO, py?y, metale ci??kie, TZO – coroczne raportowanie zwi?zane ze zobowi?zaniami Polski wynikaj?cymi z Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na dalekie odleg?o?ci (LRTAP) oraz z potrzebami statystyki krajowej i wymaganiami Unii Europejskiej

wi?cej

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U

Tagi: GHG greenhouse gases UNFCCC climate change national emission inventory carbon dioxide methane F-gases Kioto Kyoto gazy cieplarniane konwencja klimatyczna zmiany klimatu inwentaryzacja emisji dwutlenek w?gla LRTAP EMEP IIR NIR raport klimatyczny protokó? klimatyczny metan F-gazy

三星福彩 腾冲县| 青铜峡市| 舟山市| 上犹县| 聊城市| 会昌县| 古浪县| 漯河市| 棋牌| 商丘市| 卢龙县| 夏津县| 永兴县| 安西县| 古浪县| 织金县| 夏河县| 曲松县| 金昌市| 卓资县| 阿巴嘎旗| 太仓市| 福安市| 普陀区| 榆树市| 襄汾县| 彩票| 咸丰县| 黑河市| 乌兰县| 彝良县| 阳高县| 玛曲县| 垣曲县| 荥经县| 阿拉善左旗| 宣恩县| 炎陵县| 广饶县| 津市市| 天等县|