Jeste? tutaj:

Gazy cieplarniane

Drukuj

Wielko?? emisji – dane podstawowe

Ca?kowita emisja gazów cieplarnianych w 2017 r. wynios?a 413 781,40 kt ekwiwalentu CO2?(bez uwzgl?dnienia sektora 4?U?ytkowanie gruntów, zmiany u?ytkowania gruntów i le?nictwo).?

Trend emisji ca?kowitej wszystkich gazów cieplarnianych wyra?onej w ekwiwalencie CO2?w podziale na sektory IPCC dla lat 1988-2017 zosta? przedstawiony na wykresie poni?ej.

Udzia? procentowy poszczególnych gazów w emisji ca?kowitej w roku 2017 zosta? przedstawiony poni?ej.

*- emisja NF3?jest obj?ta zakresem raportowania, jednak nie wyst?puje na terenie Polski

Emisje g?ównych gazów cieplarnianych w podziale na sektory, w jednostkach naturalnych (bez przeliczenia na ekwiwalent CO2) zosta?y przedstawione w tabeli poni?ej.

2017

kt

CO2

CH4

N2O

Krajowa emisja

(bez uwzgl?dnienia sektora 4)

336 556,77

1 976,51

69,88

Krajowa emisja netto

(z uwzgl?dnieniem sektora 4)

299 116,92

1 978,01

81,81

1. Energia?????????????

315 932,52

937,32

9,14

?? A. Spalanie paliw

311 277,44

151,82

9,14

?? B. Emisja lotna z paliw

4 655,08

785,51

0,002

2. Procesy przemys?owe i u?ytkowanie produktów

19 105,89

2,58

2,82

3. Rolnictwo

919,97

578,44

54,90

4. U?ytkowanie gruntów, zmiany u?ytkowania gruntów i le?nictwo

-37 439,85

1,50

11,93

5. Odpady

598,39

458,17

3,03

?

Raporty
Wyniki inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych przedstawiono w?Krajowym raporcie inwentaryzacyjnym (NIR) i raporcie syntetycznym oraz tabelach CRF dost?pnych w sekcji materia?y do pobrania.?

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 老河口市| 牡丹江市| 和林格尔县| 新密市| 景宁| 教育| 封丘县| 阿鲁科尔沁旗| 上思县| 万安县| 沧州市| 云梦县| 蒲江县| 嘉善县| 诸城市| 上思县| 阿拉善盟| 大厂| 阳新县| 滁州市| 简阳市| 阳新县| 凭祥市| 华安县| 丹寨县| 米泉市| 交口县| 普兰店市| 固始县| 永清县| 景泰县| 宜兰市| 固镇县| 江川县| 都兰县| 奇台县| 石门县| 金寨县| 乃东县| 义乌市| 潼关县|