Jeste? tutaj:

Derogacje dla instalacji

Drukuj

Liczb? mo?liwych do przyznania bezp?atnych uprawnień do emisji na kolejne lata w okresie 2013 – 2020 dla instalacji wytwarzaj?cych energi? elektryczn? okre?laj? nast?puj?ce dokumenty:

Informacja o liczbie uprawnień do emisji przyznanych instalacjom wytwarzaj?cych energi? elektryczn? polegaj?ca wydaniu na rok 2013 znajduje si? w Rozporz?dzeniu Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzaj?cych energi? elektryczn?, obj?tych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynaj?cym si? od dnia 1 stycznia 2013?r., wraz z?przyznan? im liczb? uprawnień do emisji.

Informacja o liczbie uprawnień do emisji przyznanych instalacjom wytwarzaj?cym energi? elektryczn? podlegaj?ca wydaniu na rok 2014 znajduje si? w Rozporz?dzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie wykazu instalacji wytwarzaj?cych energi? elektryczn?, obj?tych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynaj?cym si? od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznan? im liczb? uprawnień do emisji.

Od 2015?r. tj. od momentu wej?cia w ?ycie ustawy z dnia 12 czerwca 2015?r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych informacja o?liczbie przyznanych w danym roku bezp?atnych uprawnień jest og?aszana przez ministra w?a?ciwego do spraw ?rodowiska w drodze obwieszczenia w?Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministerstwa ?rodowiska.

Wykaz instalacji wytwarzaj?cych energi? elektryczn? wraz z przyznan? im liczb? uprawnień do emisji do wydania w 2016?r. – pobierz tutaj

Wykaz instalacji wytwarzaj?cych energi? elektryczn? wraz z przyznan? im liczb? uprawnień do emisji do wydania w 2017?r. – pobierz tutaj

Wykaz instalacji wytwarzaj?cych energi? elektryczn? wraz z przyznan? im liczb? uprawnień do emisji do wydania w 2018?r. –?pobierz tutaj

?

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 牟定县| 景宁| 克山县| 东辽县| 新竹县| 临桂县| 滦南县| 连州市| 油尖旺区| 武隆县| 房产| 凌源市| 无为县| 南部县| 阳高县| 华安县| 黎川县| 中山市| 巴东县| 兴国县| 平潭县| 德惠市| 甘肃省| 鄯善县| 天水市| 瑞昌市| 尖扎县| 望城县| 航空| 宝丰县| 斗六市| 郯城县| 佛坪县| 安义县| 海口市| 崇信县| 伊宁市| 玉门市| 沅江市| 宁远县| 辉南县|