Jeste? tutaj:

Komunikaty

Drukuj

Informacje praktyczne

W Polsce organem odpowiedzialnym za administrowanie systemem monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2 z mi?dzynarodowego transportu morskiego jest Polski Rejestr Statków S.A. (www.prs.pl; dalej: PRS). PRS, spe?niaj?c wymogi wynikaj?ce z rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku w?gla z transportu morskiego oraz z rozporz?dzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/2072 z dnia 22 wrze?nia 2016 r. w sprawie czynno?ci weryfikacyjnych i akredytacji weryfikatorów zgodnie z rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757, b?dzie pe?ni? rol? weryfikatora, realizuj?c zadania polegaj?ce na:

  • sprawdzaniu planów monitorowania;
  • weryfikacji raportów rocznych dotycz?cych emisji CO2;
  • uczestnictwu w kontaktach z w?a?cicielami? i operatorami statków p?ywaj?cych pod polsk? bander?;
  • wystawianiu wymaganych dokumentów zgodno?ci.

W przypadku szczegó?owych pytań dotycz?cych funkcjonowania systemu prosimy o kontakt telefoniczny z PRS pod numerami telefonów: 58?346 17 00 i 58?751 11 00 lub drog? elektroniczn? na adres: mailbox@prs.pl.

Krajowy o?rodek informuje jednocze?nie, ?e ca?a obecnie dost?pna dokumentacja dotycz?ca kwestii ograniczania emisji CO2 z mi?dzynarodowego transportu morskiego znajduje si? na stronie Komisji Europejskiej w sekcji Reducing emissions from the shipping sector, znajduj?cej si? pod nast?puj?cym adresem:

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/shipping_en#tab-0-0?

Harmonogram najwa?niejszych dzia?ań podmiotów obj?tych mechanizmem MRV

Harmonogram najwa?niejszych dzia?ań podmiotów obj?tych mechanizmem MRV?

?

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 玛多县| 鄂尔多斯市| 肥东县| 常山县| 双鸭山市| 新河县| 错那县| 临泉县| 宜兰县| 蓝山县| 新竹市| 左权县| 新邵县| 崇信县| 正镶白旗| 醴陵市| 攀枝花市| 甘肃省| 龙游县| 拜泉县| 开鲁县| 红桥区| 宜兰市| 云南省| 开江县| 九江市| 启东市| 承德市| 洱源县| 嘉峪关市| 六安市| 鱼台县| 徐汇区| 武山县| 历史| 婺源县| 临沧市| 潞西市| 常宁市| 泰顺县| 峨山|