Jeste? tutaj:

Komunikaty

Drukuj

Wielko?? emisji w 2018 roku w EU ETS

W zwi?zku z zakończeniem okresu przekazywania zweryfikowanych raportów rocznych na temat wielko?ci emisji CO2?za 2018 rok z instalacji i od operatorów statków powietrznych uczestnicz?cych w systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) Krajowy o?rodek przedstawia krótkie, tabelaryczne, podsumowanie wielko?ci emisji CO2?w 2018 roku w podziale na poszczególne...

wi?cej »

Ponowne przypomnienie o konieczno?ci z?o?enia do 31 marca 2019 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielko?ci emisji CO2 za rok 2018 przez prowadz?cych instalacje oraz operatorów statków powietrznych obj?tych Systemem Handlu Uprawnieniami

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami przypomina, ?e zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z?2018 r., poz. 1201, dalej: ustawa) prowadz?cy instalacj? albo operator statku powietrznego jest zobowi?zany do przed?o?enia Krajowemu O?rodkowi Bilansowania...

wi?cej »

Ponownie przypomnienie o konieczno?ci z?o?enia do 31 marca 2019 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielko?ci emisji CO2 za rok 2018 przez prowadz?cych instalacje oraz operatorów statków powietrznych obj?tych Systemem Handlu Uprawnieniami

Krajowy O?rodek Bilansowania i zarz?dzania Emisjami przypomina, ?e zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnienia do emisji gazów cieplarniach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1201, dalej: ustawa) prowadz?cy instalacj? albo operator statku powietrznego jest zobowi?zany do przed?o?enia Krajowemu O?rodkowi Bilansowania...

wi?cej »

Rozporz?dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego

Rozporz?dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia przepisy dotycz?ce weryfikacji wielko?ci emisji gazów cieplarnianych z instalacji i operacji lotniczych oraz tonokilometrów z operacji lotniczych,...

wi?cej »

Rozporz?dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego

Rozporz?dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniaj?ce rozporz?dzenie Komisji (UE) nr 601/2012 ustanawia zasady monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych...

wi?cej »

Przypomnienie o konieczno?ci z?o?enia do 31 marca 2019 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielko?ci emisji CO2 za rok 2018 przez prowadz?cych instalacje oraz operatorów statków powietrznych obj?tych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami przypomina, ?e zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z?2018 r., poz. 1201, dalej: ustawa) prowadz?cy instalacj? albo operator statku powietrznego jest zobowi?zany do przed?o?enia Krajowemu O?rodkowi Bilansowania...

wi?cej »

Wielko?? emisji w 2017 roku w EU ETS

W zwi?zku z zakończeniem okresu przekazywania zweryfikowanych raportów rocznych na temat wielko?ci emisji CO2 za 2017 rok z instalacji i od operatorów statków powietrznych uczestnicz?cych w systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) Krajowy o?rodek przedstawia krótkie, tabelaryczne, podsumowanie wielko?ci emisji CO2 w 2017 roku w podziale na poszczególne...

wi?cej »

Przypomnienie o konieczno?ci z?o?enia do 31 marca 2018 roku zweryfikowanego raportu rocznego na temat wielko?ci emisji CO2 za rok 2017 przez prowadz?cych instalacje oraz operatorów statków powietrznych obj?tych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami przypomina, ?e zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568 ze zm.) prowadz?cy instalacj? albo operator statku powietrznego jest zobowi?zany do przed?o?enia Krajowemu O?rodkowi Bilansowania i Zarz?dzania...

wi?cej »

Przypomnienie o konieczno?ci z?o?enia do 31 marca 2018 roku zweryfikowanego raportu rocznego na temat wielko?ci emisji CO2 za rok 2017 przez prowadz?cych instalacje oraz operatorów statków powietrznych obj?tych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami przypomina, ?e zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568 ze zm.) prowadz?cy instalacj? albo operator statku powietrznego jest zobowi?zany do przed?o?enia Krajowemu O?rodkowi Bilansowania i Zarz?dzania...

wi?cej »

三星福彩 申扎县| 西吉县| 北辰区| 靖远县| 阿勒泰市| 昭平县| 信丰县| 长武县| 富阳市| 呈贡县| 东乌| 太原市| 瑞昌市| 天峨县| 南雄市| 六枝特区| 邢台市| 交口县| 西城区| 大兴区| 台北市| 清远市| 犍为县| 太康县| 平和县| 额济纳旗| 普兰县| 南安市| 兰考县| 昂仁县| 伊春市| 晴隆县| 昌吉市| 建水县| 邻水| 平谷区| 牙克石市| 太仆寺旗| 莎车县| 兴山县| 沭阳县|