Jeste? tutaj:

Komunikaty

Drukuj

Problem z dost?pem do Rejestru Unii

W nawi?zaniu do zamieszczonego dzi? komunikatu dotycz?cego problemów z logowaniem do Rejestru Unii, pragniemy poinformowa?, ?e dost?p do systemu zosta? przywrócony. Informacj? o usuni?ciu awarii przekaza?a Komisja Europejska.

wi?cej »

Problem z dost?pem do Rejestru Unii

Informujemy, ?e w chwili obecnej wyst?puj? problemy zwi?zane z logowaniem si? do Rejestru Unii. Po uzyskaniu informacji od Komisji Europejskiej o usuni?ciu awarii, stosowny komunikat zostanie zamieszczony na stronie Krajowego O?rodka Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami. Przepraszamy za niedogodno?ci zwi?zane z chwilowym, nieplanowanym brakiem dost?pu...

wi?cej »

Komunikat

Informujemy, ?e zgodnie z decyzj? dyrektora IO?-PIB dzień 19 kwietnia 2019 r. (pi?tek) jest dniem wolnym od pracy w IO?-PIB. W zwi?zku z powy?szym, w tym dniu transakcje w Rejestrze Unii nie b?d? przetwarzane oraz nie b?dzie ?wiadczone wsparcie dla u?ytkowników systemu. Prosimy o uwzgl?dnienie tej informacji w planowanych przez Państwa transakcjach...

wi?cej »

Komunikat dla u?ytkowników Rejestru Unii w zwi?zku z ustanowieniem dnia 12 listopada br. ?wi?tem Narodowym

Informujemy, ?e w dniu 12 listopada 2018 r. (?wi?to Narodowe zgodnie z ustaw?) Rejestr Unii b?dzie przetwarza? transakcje i funkcjonowa? jak w dzień roboczy. Us?uga wsparcia technicznego dla u?ytkowników b?dzie dost?pna w godzinach 8:30 – 16:30 pod numerem telefonu +48 22 833 24 84 lub poprzez poczt? elektroniczn? rejestr@kobize.pl.

wi?cej »

Komunikat dla u?ytkowników Rejestru Unii – zmiana adresu URL Rejestru Unii

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami informuje, ?e od dnia 8 czerwca 2018 r., od g. 8:00 zmianie ulegnie adres strony internetowej Rejestru Unii. Ze wzgl?dów bezpieczeństwa informacja o nowym adresie zosta?a przes?ana wy??cznie na adresy e-mail aktywnych u?ytkowników systemu Rejestru Unii. W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt...

wi?cej »

Transfery jednostek Kioto pochodz?cych z okresu 2008-12

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami zwraca uwag? na fakt, ?e zgodnie z sekcj? XIII aneksu do decyzji 27/CMP.1, po 18. listopada br. nie b?dzie mo?liwo?ci przenoszenia jednostek Kioto pochodz?cych z okresu rozliczeniowego 2008-2012 pomi?dzy rachunkami znajduj?cymi si? w rejestrach ró?nych Stron Protoko?u z Kioto. Oznacza to, ?e nie b?dzie...

wi?cej »

三星福彩 中阳县| 永胜县| 阿尔山市| 邵武市| 灌云县| 武邑县| 临桂县| 驻马店市| 石林| 宾阳县| 新巴尔虎右旗| 广东省| 阿瓦提县| 肇东市| 新建县| 宜川县| 兴隆县| 大庆市| 资源县| 邵武市| 万荣县| 阳城县| 积石山| 民县| 蚌埠市| 宝应县| 察哈| 雷州市| 奎屯市| 揭阳市| 德惠市| 洪江市| 壶关县| 穆棱市| 松阳县| 榕江县| 买车| 淮南市| 建德市| 灵寿县| 贺兰县|