Jeste? tutaj:

2017

Drukuj

Komunikat

Informujemy, ?e zgodnie z decyzj? dyrektora IO?-PIB dzień 2 stycznia 2018 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy w IO?-PIB.

wi?cej »

Warto?ci opa?owe (WO) i wska?niki emisji CO2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018

Warto?ci opa?owe (WO) i wska?niki emisji CO2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018 Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami zamieszcza dokument: Warto?ci opa?owe (WO) i wska?niki emisji CO2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018.

wi?cej »

Raport z rynku CO2 - listopad 2017

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Państwu kolejny numer ?Raportu z rynku CO2 – listopad 2017”, w którym prezentowane s? informacje dotycz?ce uwarunkowań rynkowych maj?cych wp?yw na system EU ETS. W bie??cym wydaniu znajd? Państwo m.in. informacje na temat kszta?towania si? cen jednostek EUA/EUAA/CER w listopadzie oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

wi?cej »

Aukcje polskich uprawnień lotniczych

W dniu 6 grudnia 2017 roku gie?da European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadzi?a jedyn? w 2017 r. aukcj? uprawnień lotniczych (EUAA). Do sprzeda?y na aukcji przeznaczonych zosta?o 95 000 EUAA. Ca?kowite zapotrzebowanie na uprawnienia lotnicze, zg?oszone przez uczestników aukcji, wynios?o 285 000 EUAA. Popyt na uprawnienia EUAA by? 3 – krotnie...

wi?cej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 6 grudnia 2017 roku gie?da European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadzi?a ostatni? w 2017 r. aukcj? uprawnień do emisji (EUA). Do sprzeda?y na aukcji przeznaczonych zosta?o 4 855 000 EUA. Ca?kowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zg?oszone przez uczestników aukcji, wynios?o 9 786 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA by? 2...

wi?cej »

Nowy kalendarz aukcji na 2018 r. dla uprawnień EUA sprzedawanych przez Polsk?

W dniu 27 listopada 2017 r. niemiecka gie?da EEX opublikowa?a nowy kalendarz aukcji dla uprawnień EUA na 2018 r. Planowany do sprzeda?y w 2018 r. wolumen polskich uprawnień EUA ma wynie?? 78,030 mln uprawnień EUA. Aukcje odbywa? si? b?d? od 17 stycznia do 5 grudnia, w co drug? ?rod? w godzinach od 9:00 do 11:00. Na ka?dej aukcji przedmiotem sprzeda?y...

wi?cej »

Informacja dla u?ytkowników Rejestru Unii

Ostrze?enie W zwi?zku z pojawiaj?cymi si? informacjami od u?ytkowników systemu o otrzymywaniu podejrzanych wiadomo?ci e-mail w j?zyku angielskim, w których tre?ci pojawia si? adres e-mail rejestr@kobize.pl informujemy, ?e administrator Rejestru Unii nie jest nadawc? tego typu wiadomo?ci. Wszystkie wiadomo?ci e-mail od administratora polskiej cz??ci...

wi?cej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 22 listopada 2017 roku gie?da European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadzi?a kolejn? w 2017 r. aukcj? uprawnień do emisji (EUA). Do sprzeda?y na aukcji przeznaczonych zosta?o 4?857?000 EUA. Ca?kowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zg?oszone przez uczestników aukcji, wynios?o 11?334 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA by?...

wi?cej »

Komunikat

Komunikat w sprawie obowi?zku przed?o?enia informacji o rzeczywistych lub planowanych zmianach, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, za rok 2017. Przypominamy, i? na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji...

wi?cej »

三星福彩 高密市| 稷山县| 潮安县| 周口市| 扎赉特旗| 定边县| 分宜县| 尚义县| 桑植县| 永寿县| 紫云| 延吉市| 竹溪县| 蒲江县| 南丹县| 晋宁县| 疏附县| 伊宁县| 湘乡市| 上杭县| 吉林市| 乌拉特前旗| 玛多县| 隆安县| 淮阳县| 彩票| 获嘉县| 锡林浩特市| 信宜市| 齐齐哈尔市| 临夏市| 泌阳县| 株洲县| 清水县| 曲阳县| 永安市| 伊吾县| 安顺市| 潞西市| 宁明县| 抚顺县|