Jeste? tutaj:

Raport z rynku CO2 – listopad 2019

Drukuj

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Państwu kolejny numer ?Raportu z rynku CO2 – listopad 2019”, w którym prezentowane s? informacje dotycz?ce uwarunkowań rynkowych maj?cych wp?yw na system EU ETS. W bie??cym wydaniu znajd? Państwo m.in. informacje na temat kszta?towania si? cen jednostek EUA/EUAA/CER w listopadzie oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotycz?ce jednostek EUA i CER. Ponadto, w numerze zamieszczono informacje nt.: nowych analiz CAKE dot. wyzwań redukcyjnych w sektorach energii i transportu w Polsce i UE w perspektywie do 2050 r., konferencji z dnia 22 listopada dot. transformacji gospodarczej w kontek?cie realizacji celu neutralno?ci klimatycznej do 2050 r., nowego raportu EEA nt. post?pów realizacji unijnych celów energetyczno-klimatycznych, polityki klimatycznej Etiopii, kalendarium najwa?niejszych wydarzeń zwi?zanych z funkcjonowaniem systemu EU ETS w grudniu, a tak?e pozosta?e informacje zwi?zane z polityk? klimatyczn? i innymi systemami ETS (w tym równie? informacje o najnowszych cenach uprawnień do emisji w pozosta?ych systemach handlu na ?wiecie).

Obraz Raport z rynku CO2 – listopad 2019
三星福彩 梧州市| 龙岩市| 老河口市| 刚察县| 锡林浩特市| 阳山县| 怀柔区| 孟州市| 大姚县| 宜阳县| 文山县| 桐城市| 平舆县| 界首市| 巴彦淖尔市| 连云港市| 万载县| 古交市| 大港区| 永川市| 南江县| 临沂市| 拜泉县| 阜新| 通江县| 新河县| 凤冈县| 海宁市| 德庆县| 阳城县| 梧州市| 八宿县| 富锦市| 桂林市| 万宁市| 花莲市| 三门县| 隆化县| 聂荣县| 铜鼓县| 辛集市|