Jeste? tutaj:

Materia?y do pobrania w kategorii: Instrumenty redukcji emisji

Drukuj

Mi?dzynarodowe

Krajowe

Projekty Wspólnych Wdro?eń – mo?liwo?ci realizacji w Polsce

Przewodnik "Projekty Wspólnych Wdro?eń – mo?liwo?ci realizacji w Polsce" – wydanie drugie zosta? przygotowany, tak jak i poprzednie wydanie, w Krajowym O?rodku Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami (KOBiZE). G?ównym celem przewodnika jest zapewnienie wsparcia dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych realizacj? projektów w ramach mechanizmu wspólnych wdro?eń w Polsce. Aktualizacj? wydania pierwszego przygotowano przede wszystkim w zwi?zku ze zmianami prawa krajowego, jakie wprowadzono w 2010 i 2011 roku, czyli nowelizacj? ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) oraz ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz?dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013, poz. 1107 tekst jednolity z pó?n. zm.).

W drugim wydaniu przewodnika dla inwestorów poza uaktualnieniem informacji z zakresu prawodawstwa krajowego (wspomniane powy?ej ustawy) i zwi?zan? z tym modyfikacj? procedury zatwierdzania projektów JI, uwzgl?dniono równie? zmiany zaistnia?e w przepisach wspólnotowych i mi?dzynarodowych.

Joint Implementation projects – possibilities for realization in Poland

Opracowanie ?Joint Implementation projects – possibilities for realization in Poland” stanowi angielskoj?zyczn? wersj? cz??ci drugiego wydania przewodnika ?Projekty wspólnych wdro?eń – mo?liwo?ci realizacji w Polsce”, który powsta? w grudniu 2011 r. Przet?umaczona cz??? przewodnika (odpowiadaj?ca rozdzia?owi 4 wersji polskoj?zycznej) dotyczy kluczowych wytycznych proceduralnych, których celem jest zapewnienie wsparcia dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych realizacj? projektów w ramach mechanizmu wspólnych wdro?eń w Polsce.

Projekty wspólnych wdro?eń (JI) w Polsce. Stan realizacji i funkcjonowania. Raport 2008-2012

Raport opracowany przez KOBiZE ma na celu przeanalizowanie funkcjonowania projektów JI w okresie 2008-2012, w którym projekty wspólnych wdro?eń (ang. Joint Implementation – JI) mog?y generowa? jednostki redukcji emisji (ang. Emission Reduction Units – ERU). Materia? zawiera charakterystyk? dotychczas zatwierdzonych projektów wspólnych wdro?eń w Polsce oraz stanowi jedyne tak kompleksowe podsumowanie ich realizacji. W Raporcie przeanalizowano funkcjonowanie 37 projektów JI zatwierdzonych w Polsce (wg stanu na 1 czerwca 2014 r.).

JI projects in Poland. Report 2008-2012. Executive Summary

The National Centre for Emissions Management (KOBiZE) has elaborated a detailed analysis of the JI projects performance in Poland in the period of 2008-2012. It was based on the data and information gathered by KOBiZE which were valid on the 1st of June 2014. The main features of the projects’ realization were the multidirectional changes regarding their scope, potential, performance and achievements. This detailed analysis of the JI projects in 2008-2012 in Poland, available in Polish edition with charts and tables, is summarized by this Executive Summary.

?

?

Inne opracowania krajowe nt. mechanizmów projektowych i jednostek CER/ERU

?

三星福彩 镶黄旗| 静宁县| 宜丰县| 尚志市| 宕昌县| 福州市| 类乌齐县| 济宁市| 武强县| 茂名市| 海原县| 德惠市| 安溪县| 和林格尔县| 新干县| 潢川县| 彝良县| 长沙市| 渑池县| 淮南市| 伊金霍洛旗| 西盟| 盐亭县| 沂南县| 汤原县| 同心县| 平乐县| 镶黄旗| 邓州市| 禄丰县| 义乌市| 嘉峪关市| 封丘县| 霍城县| 读书| 金寨县| 普兰县| 台中市| 永胜县| 夏邑县| 鄂托克旗|