Jeste? tutaj:

Materia?y do pobrania w kategorii: Wska?niki emisyjno?ci

Drukuj

Wska?niki produktowe dla energii elektrycznej

W Krajowym O?rodku Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami KOBiZE, opracowywane s? wska?niki produktowe w zakresie emisji poszczególnych zanieczyszczeń przypadaj?cej na jednostk? produkcji energii elektrycznej.

Wska?niki mog? by? wykorzystywane mi?dzy innymi do wyliczania osi?gni?tej redukcji emisji zanieczyszczeń czy oceny emisyjno?ci instalacji na tle ?redniego wska?nika krajowego.

Z regu?y wska?niki te s? stosowane do oceny sytuacji w roku nast?puj?cym po roku sprawozdawczym, którego dotycz? wska?niki.


Lp. Nazwa pliku
1 Wska?niki emisyjno?ci dla energii elektrycznej za rok 2014 opublikowane w kwietniu 2016 r.
2 Wska?niki emisyjno?ci dla energii elektrycznej za rok 2015 opublikowane w lutym 2017 r.
3 Wska?niki emisyjno?ci dla energii elektrycznej za rok 2016 opublikowane w styczniu 2018 r.
4 Wska?niki emisyjno?ci dla energii elektrycznej za rok 2017 opublikowane w grudniu 2018 r.
5 Wska?niki emisyjno?ci dla energii elektrycznej za rok 2018 opublikowane w grudniu 2019 r.
三星福彩 兴和县| 兰州市| 沭阳县| 驻马店市| 秭归县| 砀山县| 深水埗区| 恩平市| 五寨县| 盐亭县| 大余县| 前郭尔| 芜湖县| 湛江市| 十堰市| 齐河县| 天等县| 峨眉山市| 苗栗县| 江川县| 白银市| 师宗县| 修水县| 图们市| 柳河县| 应用必备| 江孜县| 仪陇县| 社旗县| 武川县| 汶川县| 大名县| 汉川市| 晴隆县| 二手房| 渝北区| 肃宁县| 龙泉市| 唐河县| 花垣县| 长春市|