Jeste? tutaj:

Materia?y do pobrania w kategorii: Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji

Drukuj

Wytyczne do rozporz?dzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181/30 z 12.07.2012 r.):

Formularze do pobrania dla instalacji:

Formularze do pobrania dla operatorów statków powietrznych:

Pozosta?e formularze i narz?dzia:

Wytyczne do rozporz?dzenia Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie weryfikacji raportów na temat wielko?ci emisji gazów cieplarnianych i raportów dotycz?cych tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181/1 z 12.07.2012 r.):

Oprócz zamieszczonych powy?ej dokumentów na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod poni?szym adresem mo?na znale?? szereg dodatkowych dokumentów i materia?ów w j?zyku angielskim wyja?niaj?cych kwestie zwi?zane z monitorowaniem, raportowaniem i weryfikacj? emisji gazów cieplarnianych w ramach EU ETS.

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm

Materia?y te b?d? sukcesywnie t?umaczone na j?zyk polski i zamieszczane na stronie internetowej KOBiZE.

Opiniowanie planów monitorowania wielko?ci emisji, planów poboru próbek i raportów w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania – aspekty formalnoprawne:


三星福彩 大竹县| 海盐县| 天柱县| 崇州市| 金湖县| 江川县| 文水县| 沙坪坝区| 安溪县| 三原县| 怀仁县| 阜阳市| 茂名市| 青神县| 桐梓县| 白朗县| 黄陵县| 岳阳县| 团风县| 渑池县| 抚州市| 营口市| 历史| 宝鸡市| 泰州市| 台东县| 赫章县| 铁岭市| 邵阳县| 内丘县| 佛山市| 馆陶县| 湖口县| 长沙市| 台北市| 安达市| 凤凰县| 海南省| 陆川县| 潜山县| 东台市|