Jeste? tutaj:

O?wiadczenie o dost?pno?ci

Drukuj

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami dok?ada wszelkich starań, ?eby strona www.ffcsfnc.tw by?a dost?pna, dla wszystkich u?ytkowników, niezale?nie od urz?dzeń, systemu operacyjnego, przegl?darki, rozdzielczo?ci ekranu czy te? czytnika ekranu. D??ymy do tego, by nasz serwis spe?nia? mi?dzynarodowe wytyczne Web Content Accessibilty Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

Wymóg spe?nienia tych wytycznych w serwisach internetowych przez wszystkie instytucje publiczne w Polsce reguluje Rozporz?dzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 ws. Krajowych Ram Interoperacyjno?ci, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Witryna jest zgodna ze specyfikacj? HTML5.

Po serwisie mo?na si? porusza? za pomoc? myszki oraz klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do ka?dej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskaj?c Enter nast?pi przej?cie do zaznaczonego odno?nika. U?ywaj?c strza?ek "w dó?" i "w gór?" mo?na przewija? stron?.

Serwis jest wyposa?ony w mechanizmy u?atwiaj?ce przegl?danie tre?ci przez osoby niedowidz?ce, m.in przez zmian? wielko?ci czcionki czy zmian? kontrastu.

三星福彩 游戏| 新田县| 荥经县| 正安县| 平邑县| 滨海县| 乾安县| 江山市| 台北市| 慈溪市| 澄江县| 交城县| 临朐县| 英德市| 宜君县| 宜川县| 凭祥市| 延津县| 孝义市| 安塞县| 焦作市| 汾阳市| 凯里市| 来凤县| 河西区| 北海市| 凤城市| 大理市| 宁都县| 玉树县| 西充县| 鹰潭市| 永顺县| 旬阳县| 富锦市| 罗田县| 萨迦县| 武功县| 随州市| 铁岭市| 仁怀市|