Jeste? tutaj:

Artyku?y z tagiem: "aukcja uprawnień"

Informacja ogólna

Podstawy prawne systemu aukcji W III okresie EU ETS Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniaj?ca dyrektyw? 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS), zgodnie z art. 10 ust. 1, ustanawia aukcj? jako podstawow?...

wi?cej »

Pakiet 2021-2030

Przywódcy państw cz?onkowskich Unii Europejskiej uzgodnili podczas szczytu w Brukseli 23 pa?dziernika 2014 r. cele polityki klimatycznej UE do roku 2030. Podstawowym celem tej polityki pozostaje redukcja emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku o co najmniej 40% w stosunku do roku 1990. Ponadto uzgodniono cel dotycz?cy poprawy efektywno?ci energetycznej...

wi?cej »

Pakiet 2013-2020

W dniu 23 stycznia 2008 r. Komisja Europejska przedstawi?a pakiet dokumentów, g?ównie legislacyjnych, okre?lanych, jak tzw. pakiet energetyczno-klimatyczny. Dokumenty te maj? na celu realizacj? przyj?tych przez Rad? Europejsk? w 2007 r. za?o?eń dotycz?cych przeciwdzia?ania zmianom klimatycznym, stanowi?cych, ?e do 2020 r. Unia Europejska: o 20% zredukuje...

wi?cej »

三星福彩 台北县| 平原县| 天门市| 绥德县| 烟台市| 民丰县| 永川市| 神池县| 广饶县| 丽江市| 遂平县| 东海县| 历史| 泽州县| 油尖旺区| 恭城| 安岳县| 陈巴尔虎旗| 湖北省| 米林县| 甘洛县| 鲁甸县| 吉水县| 罗甸县| 卢龙县| 和平区| 南投市| 沐川县| 东阿县| 色达县| 青神县| 桃江县| 顺义区| 深水埗区| 安徽省| 东光县| 齐河县| 许昌县| 淄博市| 邛崃市| 饶平县|