Jeste? tutaj:

Artyku?y z tagiem: "benchmark"

Pakiet 2021-2030

Przywódcy państw cz?onkowskich Unii Europejskiej uzgodnili podczas szczytu w Brukseli 23 pa?dziernika 2014 r. cele polityki klimatycznej UE do roku 2030. Podstawowym celem tej polityki pozostaje redukcja emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku o co najmniej 40% w stosunku do roku 1990. Ponadto uzgodniono cel dotycz?cy poprawy efektywno?ci energetycznej...

wi?cej »

Pakiet 2013-2020

W dniu 23 stycznia 2008 r. Komisja Europejska przedstawi?a pakiet dokumentów, g?ównie legislacyjnych, okre?lanych, jak tzw. pakiet energetyczno-klimatyczny. Dokumenty te maj? na celu realizacj? przyj?tych przez Rad? Europejsk? w 2007 r. za?o?eń dotycz?cych przeciwdzia?ania zmianom klimatycznym, stanowi?cych, ?e do 2020 r. Unia Europejska: o 20% zredukuje...

wi?cej »

三星福彩 雅江县| 玉田县| 鄂温| 元阳县| 巨野县| 定州市| 萨嘎县| 江西省| 甘肃省| 大邑县| 高阳县| 印江| 偏关县| 肥城市| 东平县| 宿州市| 固镇县| 福州市| 漳浦县| 芜湖县| 文化| 尼木县| 定陶县| 韩城市| 九寨沟县| 确山县| 大兴区| 新野县| 道真| 新野县| 泸水县| 汾西县| 辉南县| 松潘县| 鄂伦春自治旗| 罗江县| 六盘水市| 玉树县| 云龙县| 年辖:市辖区| 肇源县|