Jeste? tutaj:

Artyku?y z tagiem: "dyrektywa EU ETS"

Informacja ogólna

Podstawy prawne systemu aukcji W III okresie EU ETS Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniaj?ca dyrektyw? 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS), zgodnie z art. 10 ust. 1, ustanawia aukcj? jako podstawow?...

wi?cej »

Pakiet 2021-2030

Przywódcy państw cz?onkowskich Unii Europejskiej uzgodnili podczas szczytu w Brukseli 23 pa?dziernika 2014 r. cele polityki klimatycznej UE do roku 2030. Podstawowym celem tej polityki pozostaje redukcja emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku o co najmniej 40% w stosunku do roku 1990. Ponadto uzgodniono cel dotycz?cy poprawy efektywno?ci energetycznej...

wi?cej »

Pakiet 2013-2020

W dniu 23 stycznia 2008 r. Komisja Europejska przedstawi?a pakiet dokumentów, g?ównie legislacyjnych, okre?lanych, jak tzw. pakiet energetyczno-klimatyczny. Dokumenty te maj? na celu realizacj? przyj?tych przez Rad? Europejsk? w 2007 r. za?o?eń dotycz?cych przeciwdzia?ania zmianom klimatycznym, stanowi?cych, ?e do 2020 r. Unia Europejska: o 20% zredukuje...

wi?cej »

三星福彩 福贡县| 资讯| 缙云县| 松阳县| 北碚区| 台州市| 合川市| 保德县| 竹溪县| 元江| 桦川县| 河南省| 新龙县| 新源县| 玉龙| 大同县| 通辽市| 通州区| 万全县| 任丘市| 常德市| 招远市| 葫芦岛市| 全南县| 邯郸市| 五指山市| 永兴县| 喀喇| 大悟县| 昌江| 全椒县| 安龙县| 苏尼特左旗| 阳江市| 永宁县| 屏南县| 佛冈县| 安乡县| 饶阳县| 金堂县| 武夷山市|